<span style="font-weight: bold;">J22</span>
J22
Мощность: 17,6 кВт/ 22 кВА

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J33</span>
J33
Мощность: 26,4 кВт/ 33 кВА 

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J44K&nbsp;</span>
J44K 
Мощность: 35 кВт/ 44 кВА 

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J66K&nbsp;</span>
J66K 
Мощность: 53 кВт/ 66 кВА Количество фаз: три
<span style="font-weight: bold;">J88K</span>
J88K
Мощность: 64 кВт/ 88 кВА

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J110K</span>
J110K
Мощность: 80 кВт/ 110 кВА 

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J130K&nbsp;</span>
J130K 
Мощность: 96 кВт/ 132 кВА 

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J165K</span>
J165K
Мощность: 132 кВт/ 165 кВА Количество фаз: три
<span style="font-weight: bold;">J200K</span>
J200K
Мощность: 160 кВт/ 200 кВА

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J220K</span>
J220K
Мощность: 176 кВт/ 220 кВА 

Количество фаз: три

<span style="font-weight: bold;">J250K&nbsp;</span>
J250K 
Мощность: 200 кВт/ 250 кВА 

Количество фаз: три

Скачайте каталоги&nbsp;
Скачайте каталоги